Wydaj książkę z nami

Masz pomysł lub napisałeś książkę o tematyce gier wideo lub pokrewną? Zapraszamy Cię do współpracy z nami. Przedstaw nam swój pomysł lub wyślij gotową propozycję wydawniczą.

Jesteśmy małym, niezależnym wydawnictwem, lecz przywiązujemy ogromną wagę do jakości wydawanych książek. Możesz się o tym przekonać, zapoznając się z „Legendami gier wideo”. Posiadamy również doświadczenie w promocji i sprzedaży książek o tematyce gier – korzystamy wyłącznie z własnych kanałów, dzięki czemu możemy Ci zaproponować atrakcyjne warunki współpracy.

Jak wysłać propozycję wydawniczą?

Chtęnie zapoznamy się z Twoją książką. Przyjmujemy jednak wyłącznie propozycje związane z tematyką gier wideo lub pokrewną. Odpowiadamy od 1 do 3 miesięcy.

 • załącz manuskrypt (pełna wersja książki, dokument Word)
 • załącz swoją biografię
 • załącz streszczenie książki (maks. 1800 znaków ze spacjami)
 • wyślij na adres: kontakt@gamebook.pl – tytuł: PROPOZYCJA WYDAWNICZA – Imię i nazwisko
 • załącz klauzulę informacyjną RODO (znajdziesz ją na dole tej strony)

Jak zaproponować pomysł?

W niektórych wypadkach możemy zdecydować się na podjęcie współpracy już na poziomie pomysłu i wczesnego etapu powstawania książki.

 • przygotuj jedną stronę streszczenia swojego pomysłu (maks. 1800 znaków ze spacjami)
 • załącz swoją biografię
 • przedstaw realny harmonogram prac (w tym datę ukończenia książki)
 • podaj przewidywaną liczbę znaków książki ze spacjami
 • wyślij na adres: kontakt@gamebook.pl – tytuł: POMYSŁ NA KSIĄŻKĘ – Imię i nazwisko
 • załącz klauzulę informacyjną RODO (znajdziesz ją na dole tej strony)

Klauzula RODO:

Prosimy wstawić poniższą klauzlę. Zgłoszenia bez klauzuli będą trwale usuwane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Zbigniew Jankowski, Ruś 268, 10-687 Olsztyn, w związku z przesłaną przeze mnie propozycją wydawniczą i/lub pomysłem na książkę. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1. Kontakt z administratorem danych: kontakt@gamebook.pl.

Produkt zostały dodany do koszyka

Przejdź do koszyka
facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close shopping-cart information menu-arrow check arrow-left-short arrow-right-short arrow-right-long